Vandværket

Hejsager Vandværk :
Fredeshøj 20, 6100 Haderslev
cvr-nr: 57265612

Ejerforhold :
Interessentselskab

Indvindingstilladelse:
85.000 m³/år
Boringer:
– boring nr 152.184 blev etableret 30. maj 1968 er 34 meter dyb.
– boring nr 152.1354 blev etableret 30. marts 1999 er 48 meter dyb.
Årlig udpumpet vandmængde:
Startdato Slutdato Tilknytning Grundvand m3 Overfladevand m3
 1. januar 2016  31. december 2016  Anlæg  61.745  0
1. januar 2015 31. december 2015 Anlæg 51.730 0
1. januar 2014 31. december 2014 Anlæg 58.280 0
1. januar 2013 31. december 2013 Anlæg 65.378 0
1. januar 2012 31. december 2012 Anlæg 69.120
1. januar 2011 31. december 2011 Anlæg 61.610
1. januar 2010 31. december 2010 Anlæg 56.620
1. januar 2009 31. december 2009 Anlæg 50.740
1. januar 2008 31. december 2008 Anlæg 51.563
1. januar 2007 31. december 2007 Anlæg 45.366
1. januar 2006 31. december 2006 Anlæg 41.624
1. januar 2005 31. december 2005 Anlæg 50.660
1. januar 2004 31. december 2004 Anlæg 47.736
1. januar 2003 31. december 2003 Anlæg 47.736
1. januar 2002 31. december 2002 Anlæg 47.350
1. januar 2001 31. december 2001 Anlæg 46.000
1. januar 2000 31. december 2000 Anlæg 47.000
1. januar 1998 31. december 1998 Anlæg 44.609
1. januar 1997 31. december 1997 Anlæg 38.256
1. januar 1996 31. december 1996 Anlæg 40.846
1. januar 1995 31. december 1995 Anlæg 40.650
1. januar 1994 31. december 1994 Anlæg 41.360
1. januar 1993 31. december 1993 Anlæg 45.420
1. januar 1992 31. december 1992 Anlæg 48.000
1. januar 1991 31. december 1991 Anlæg 54.000
1. januar 1990 31. december 1990 Anlæg 60.000
1. januar 1988 31. december 1988 Anlæg 79.000
1. januar 1987 31. december 1987 Anlæg 79.000
1. januar 1986 31. december 1986 Anlæg 79.000
vandvand4