Takstblad

Hejsager Vandværk I/S

Takstblad 2018

Vandpriser:

Måler afgift (hovedmåler) 900,00 kr
Pris pr. m3  vand
2,80 kr
Statsafgift pr. m3 vand 6.18 kr
Afgift vedr vandbeskyttelse / m3 0,19 kr
Byggevand efter aftale
Alle priser er ekskl. moms
Opkrævningen bliver foretaget af PROVAS og bliver udsendt 4 gange årligt.
Tilslutningspriser :

Indenfor forsyningsområdet

Anlægsbidrag Ledningsbidrag  Stikledning  I alt kr
Et familie huse
5.748,75 kr
18.169,66 kr
4.261,62 kr
28.180,03  kr
Landbrug
<5000 m3
5.748,75 kr
18.169,66 kr
6.788,34 kr
30.706,75 kr
Større landbrug / industri m.m. og installationer udenfor nuværende ledningsnet og forsyningsområde beregnes prisen i hvert tilfælde.

Særgebyrer

Restancer :   Provas’s sædvanlige inddrivelsesprocedurer         .

Luknings-og genåbningsgebyr :  1000,00 kr. plus omkostninger.

Information :

  • Egen stikledning på egen grund, ejes og vedligeholdes af grundejeren.
  • Hovedmålere leveres og vedligeholdes af Vandværket (dog ikke ved frostsprængning )
  • Bimålere leveres og vedligeholdes af Provas.
  • Betales forfaldne betalinger ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandet. .
Ejer-/ lejerskifte skal meddeles Provas med oplysning om målerstand.

Provas udsender selvaflæsningskort begyndelse december .

Årsopgørelsen udsendes sammen med a’conto opkrævning medio februar.

 Takstbladet er godkendt af Haderslev Kommune d.