Generalforsamling 2019

Hejsager Vandværk  I/S  indkalder til
 GENERALFORSAMLING
 
Torsdag den 14- marts 2019 kl. 19.30
på Gretbjerghus    (Halk Skole)
                               Dagsorden :               
                                                     1 .             Valg af dirigent
                                                     2 .             Beretning
                                                     3 .             Regnskab
                                                     4 .             Budget
                                                     5 .             Valg til bestyrelsen
                                                     6 .             Valg af revisor 
                                                     7 .             Indkomne forslag
                                                     8 .             Eventuelt                               

                                                                                                   Bestyrelsen