Generalforsamling 2021

Hejsager Vandværk  I/S  indkalder til
 GENERALFORSAMLING
 
Torsdag den 8. juli 2021
på Gretbjerghus    (Halk Skole)
 
                               Dagsorden :               
                                                     1 .             Valg af dirigent
 
                                                     2 .             Beretning
 
                                                     3 .             Regnskab
 
                                                     4 .             Budget
 
                                                     5 .             Valg til bestyrelsen
                                                                      * På valg: Knud Skau – modtager genvalg
                                                                                      Laue Skau – modtager genvalg
 
                                                     6 .             Valg af revisor 
                                                                      * På valg: Hans Jürgen Dethlefsen – modtager genvalg
 
                                                     7 .             Indkomne forslag
                                                                     * Fra Niels Nielsen, Småkærvej 39, Hejsager:
                                                                      1: Vedr. Vedtægtsændring §8: indkomne forslag sidste frist
                                                                          ændres til 14 dage før generalforsamling.
                                                                      2: Forhøjelse af vandprisen med 2 kr. pr. kubikmeter
                                                                          for at kunne købe jord til sikring af boringer.
                                                                      3: Brønddæksler skal sikres, så de ikke kan løftes
                                                                          op og åbnes af uvedkommende.
                                                                      4: Grus fjernes fra grunden omkring vandværk, og
                                                                          i stedet såes der græs på arealet.
                                                                      5: Sikring af vandværkets grund imod oversvømmelse
                                                                          fra overfladevand. 
 
                                                     8 .             Eventuelt                               

                                                                                                   Bestyrelsen