Vandanalyser

Vandprøver fra Hejsager Vandværk
Klik her for at  se  listen over vandprøver fra Hejsager Vandværk.
Listen viser som standard kun de 10 nyeste prøver.
Prøver kan være taget på selve indvindingsanlægget, på ledningsnettet eller fra tappesteder, der modtager vand fra anlægget.

 

¨