Generalforsamling 2022

Hejsager Vandværk  I/S  indkalder til
 GENERALFORSAMLING
 
Torsdag den 3. marts 2022 kl. 19:30
på Gretbjerghus    (Halk Skole)
 
                               Dagsorden :               
                                                     1 .             Valg af dirigent
 
                                                     2 .             Beretning
 
                                                     3 .             Regnskab
 
                                                     4 .             Budget
 
                                                     5 .             Valg til bestyrelsen
                                                                     
                                                     6 .             Valg af revisor
 
                                                     7 .             Indkomne forslag
                                                                    
                                                     8 .             Eventuelt                               

                                                                                                   Bestyrelsen